Seccion no encontrada!

 Nuestro Staff
- [GM]Dalar
- [GM]Jaque
- [GM]Pereza
- [GM]SENIOR
- YaKu
Server: online 52 Players

Top players

# Clase Nick Score
1 Aabntony 4090
2 RenzoBM 3828
3 chajita2 3403
4 Aaaaaaaaaa 3025
5 skullfrost 2893
6 Reliquiaa 2678
7 Tona 2560
8 kiwi 2481
9 Apep 2316
10 Gardelita 2212
Staff
  • [GM]Dalar Offline
  • [GM]Jaque Offline
  • [GM]Pereza Offline
  • [GM]SENIOR Offline
  • YaKu Offline

Top Grand Master

Aaaaaaaaaa
Pk Score: 0
Resets : 3022
Aaaaaaaaaa

Top Blade Master

Aabntony
Pk Score: 0
Resets : 4086
Aabntony

Top High Elf

kiwi
Pk Score: 0
Resets : 2481
kiwi

Top Duel Master

BaaN
Pk Score: 4
Resets : 2000
BaaN

Top Lord Emperor

chajita2
Pk Score: 0
Resets : 3399
chajita2

Top Dimension Master

Gardelita
Pk Score: 4
Resets : 2212
Gardelita

Top Fist Master

pIxHard
Pk Score: 0
Resets : 2032
pIxHard
Castle Siege
Dueño del Castillo
Yonkous